Årsmøtet 2021 Årsmøtet 2021

  22.01.2021 Kl.18:04
Her er bilde av styret som ble valgt på årsmøte. De har akkurat avsluttet sitt første konstituerende møte. Tove Halvorsen tar over lederklubba. Hun har et flott lag med seg. Turi Kobbhaug fortsetter som kasserer, og Marit Furuseth har stadig ansvar for Ung Husflid. Tone Gabler og Tone Lise Norbakk tar studielederansvaret og Anne Kristine Lind er IKT ansvarlig. Elin Trommestad er ny sekretær. Merethe Hallstensen er nytt styremedlem og Rita Bjørkedal er ny vara.