Katalogen

Her finner du våre  kataloger fra 2017 og 2018, eller brosjyrene som vi innførte fra våren 2019.  

Medlemmer med e-postadresse får katalogen tilsendt som vedlegg til en melding. Katalogen finnes på bibliotekene, og hos våre samarbeidspartnere som gir rabatt til medlemmene.