Kurs våren 2021 Kurs våren 2021

  08.01.2021 Kl.15:52
Vi vil være lempelige med antall deltakere på kurs fordi vi prioriterer å få igang kurset selvom det bare er en eller to deltakere. Støtten fra Studieforbundet er usikker når det er under 3 deltakere.