Om oss

Hva er Husflidslaget?

Husflidslaget er foreningen for deg som er glad i håndarbeid, glad i å skape eller lage produkter av tre, tekstil, leire eller metall. Husflidslaget er for deg som liker tradisjoner og historie, eller for deg som liker design og kunsthåndverk. Holder du på med husflid, eller vil du lære teknikker, er vi laget for deg. Vil du bare nyte vakre gjenstander eller bli kjent med hyggelige og kreative folk vil du og finne deg til rette i vårt fellesskap. Kanskje tradisjonell takkebakst eller redesign er mer din gate? Vi har de tilbudene også 

Medlemmene i Husflidslaget er fra 8 til 100 år. Ullensaker Husflidslag har 210 medlemmer. Det er flest kvinner, men 22 menn og 33 barn og unge har funnet veien til Ullensaker Husflidslag. Vi har mange ulike kurs, arrangementer og læringsverksted. Noen ganger samarbeider vi med andre frivillige kulturorganisasjoner.

Historikk

Norges Husflidslag ble stiftet i 1910 og har 24 000 medlemmer. NHs visjon er ”Husflid former framtida” med målsettingen om at husflid skal være levende som kultur og næring. I 2014 ble NH akkreditert av UNESCO som ekspertorganisasjon innen immateriell kulturarv.

Ullensaker Husflidslag ble stiftet 10.november i 1981 og er et lokallag av Norges Husflidslag.  Vi holder til på Algarheim gamle skole som er en av kommunens hvitskoler som ble bygget i 1906. 

I mars 2018 ble Ullensaker Husflidslag tildelt kommunens Kulturvernpris for 2018. Begrunnelsen var:
Husflidslagets mangeårige og verdifulle innsats for å bevare, videreføre og formidle tradisjoner innen gamle håndverksteknikker, som er en del av vår immaterielle kulturarv. Videreføring av denne sårbare kunnskapen til nye generasjoner gjennom Ung Husflid og barneaktivitetsdager er et særlig viktig bidrag i denne sammenheng.Kulturvernprisen består av gravert plakett og overrekkes under Lokal Kulturuke 2018.
Vi er stolte over å få Kulturvernprisen, og gjør vårt beste for å leve opp til denne æren.

Handlingsplanen for arbeidet i 2020 ble vedtatt på årsmøtet i januar. 

Handlingsplan 2020
Ullensaker husflidslag:
  • viderefører kurstilbud og læringsverksteder  
  • arrangerer husflidskafeer på Jessheim og Kløfta  
  • arrangerer et høstmarked og julebutikk  
  • viderefører Ung husflid  
  • rekrutterer nye medlemmer  
  • videreutvikler nettsiden, Facebook og brosjyre for å informere om tilbud  
  • samarbeider med: 
           o   Ullensaker museum om felles arrangement 
           o   Frivilligsentralen om ukentlig strikkekafe på Høvleri kafe, lån av Pakkhuset og aktuelle turer
           o   Stasjonen Kaffebar om strikkekafeer 
           o   Jessheim Storsenter om salg av husflidsprodukter og loddsalg
           o   Ullensaker kommune om lokaler, markedsføring og ung husflid arrangementer
  •   deltar på lokale arrangementer dersom vi blir spurt
Styret

I 2020 er dette styret i Ullensaker Husflidslag

Leder Katrine Grønneberg
Nestleder
Studieleder Karin Strømdahl
Sekretær Tove Halvorsen
Kasserer Turi Kobbhaug
Styremedlem Marit Holm Furuseth
Styremedlem
Anne Kristine Lind
Styremedlem
Elin Trommestad
Varamedlem
Tone Gabler
Varamedlem
Anne-Grethe Borgen
Arrangementskomite
Gunn Tordis Bertinussen, Kari Nermoen, Grethe Koksvik, Ellen Grethe Haga, Guri Borander og Eva Jørgensen  

Utstillingskomite
Anne-Lise Kroken Sveen og Anne Kristin (Anka) Jansen
Valgkomite
Aud Gunleiksrud, Janne Jacobsen og Randi Henriksen