Arrangementer


Arrangementer våren 2022 
Vi tar forbehold om endringer i våre aktiviteter ved endret smittesituasjon

Gjennom hele uka er det stor aktivitet i våre nye lokaler (gamle administrasjonsbygg ved flerbrukshallen) Algarheim skole, Oscar Christensens veg 20, Algarheim. Her er de fleste kurs og læringsverksted for interesserte i alle aldre. Du finner mye informasjon i kalenderen og i omtalen av de ulike arrangementene. Her presenteres arrangementer som bare skjer en gang, en gang pr måned eller en gang pr år.

 

A R A N G E M E N T E R   VÅR 2 0 2 2

*     Strikkekafépå Høvleri kafe, hver onsdag fra 19. januar kl. 11.00-13.00.

*     Sommertur torsdag 16. juni. Egen invitasjon kommer.

*     Håndarbeidskafé/temakvelder kl 19.00-21.00 en gang i måneden på:

Kløfta bibliotek, onsdager: 12/1, 10/2, 2/3, 6/4, 11/5 og 8/6.

Jessheim bibliotek, torsdager: 6/1, 3/2, 3/3, 7/4, 5/5 og 2/6.

*     Vårmarked på Pakkhuset, lørdag 02. og søndag 03. april.