Om oss

Hva er Husflidslaget?

Husflidslaget er foreningen for deg som er glad i håndarbeid, glad i å skape eller lage produkter av tre, tekstil, leire eller metall. Husflidslaget er for deg som liker tradisjoner og historie, eller for deg som liker design og kunsthåndverk. Holder du på med husflid, eller vil du lære teknikker, er vi laget for deg. Vil du bare nyte vakre gjenstander eller bli kjent med hyggelige og kreative folk vil du og finne deg til rette i vårt fellesskap. Kanskje tradisjonell takkebakst eller redesign er mer din gate? Vi har de tilbudene også 

Medlemmene i Husflidslaget er fra 8 til 100 år. Ullensaker Husflidslag har 242 medlemmer.Vi har mange ulike kurs, arrangementer og læringsverksted. Noen ganger samarbeider vi med andre frivillige kulturorganisasjoner.

Historikk

Norges Husflidslag ble stiftet i 1910 og har 24 000 medlemmer. NHs visjon er ”Husflid former framtida” med målsettingen om at husflid skal være levende som kultur og næring. I 2014 ble NH akkreditert av UNESCO som ekspertorganisasjon innen immateriell kulturarv.

Ullensaker Husflidslag ble stiftet 10.november i 1981 og er et lokallag av Norges Husflidslag.  Vi har holdt til på Algarheim gamle skole som er en av kommunens hvitskoler som ble bygget i 1906. 

Vi har nå fått nye lokaler på Algarheim skole, Oscar Christensens veg 20, Algarheim (det gamle administrasjonsbygget ved flerbrukshallen)

I mars 2018 ble Ullensaker Husflidslag tildelt kommunens Kulturvernpris for 2018. Begrunnelsen var:
Husflidslagets mangeårige og verdifulle innsats for å bevare, videreføre og formidle tradisjoner innen gamle håndverksteknikker, som er en del av vår immaterielle kulturarv. Videreføring av denne sårbare kunnskapen til nye generasjoner gjennom Ung Husflid og barneaktivitetsdager er et særlig viktig bidrag i denne sammenheng.Kulturvernprisen består av gravert plakett og overrekkes under Lokal Kulturuke 2018.
Vi er stolte over å få Kulturvernprisen, og gjør vårt beste for å leve opp til denne æren.

Handlingsplanen for arbeidet i 2021 ble vedtatt på årsmøtet i januar. 

Handlingsplan 2021
Ullensaker husflidslag:
  • viderefører kurstilbud og læringsverksteder  
  • arrangerer husflidskafeer på Jessheim og Kløfta  
  • arrangerer et høstmarked og julebutikk  
  • viderefører Ung husflid  
  • rekrutterer nye medlemmer  
  • videreutvikler nettsiden, Facebook og brosjyre for å informere om tilbud  
  • samarbeider med: 
           o   Ullensaker museum om felles arrangement 
           o   Frivilligsentralen om ukentlig strikkekafe på Høvleri kafe, lån av Pakkhuset og aktuelle turer
           o   Stasjonen Kaffebar om strikkekafeer 
           o   Jessheim Storsenter om salg av husflidsprodukter og loddsalg
           o   Ullensaker kommune om lokaler, markedsføring og ung husflid arrangementer
  •   deltar på lokale arrangementer dersom vi blir spurt
Styret

I 2022 er dette styret i Ullensaker Husflidslag

Leder
Linda Skalde
Nestleder Anne Kristine Lind
Studieleder Tone Gabler 
Sekretær Elin Trommestad
Kasserer Turi Kobbhaug
Styremedlem Marit Holm Furuseth
Styremedlem
Merete Hallstensen
IKT ansvarlig Anne Kristine Lind
Varamedlem
Rita Bjørkedal
Varamedlem
Tone Lise Norbakk
Arrangementskomite
Gunn Tordis Bertinussen, Kari Nermoen, Marit B Holter, Ellen Grethe Haga,  Eva Jørgensen og Aud Gunleiksrud  
 
Utstillingskomite
Anne Marit Fald Gården, Anne Grethe Borgen og Linda Marie Skalde
Valgkomite
Katrine Grønneberg, Britt Brodshaug og Trine Baklund Østgaard